top of page
Two hands toasting with their glasses. One hand is attatched to a Tendo robotic aid device. In the frame is the black strap going down the arm and hand covering the thumb.

Scroll Down

STYRELSE & LEDNING

Mette Gross portrait in black and white. She had short blond hair, glasses and a multicolored shirt.
Mette Gross
Styrelseordförande

Bakgrund och utbildning:

Mette Gross, född 1972, har 20 års erfarenhet som CFO i både små och stora företag, bl.a. Iconovo AB, Vigmed Holding AB samt MTG A/S. De senaste åren har Gross varit med i utveckling och notering av tre medicintekniska bolag. Gross har en ekonomiutbildning från Odense Universitet.

 

Andra pågående uppdrag:

Mette Gross är ordförande i Qlife Holding AB och OctaQuest AB, styrelseledamot i Queen Invest AB, Anatomic Studios Sweden AB, Rehaler Aps och har styrelseuppdrag i egna bolag.

Innehav i Bolaget:

Äger 14 814 aktier, 7 407 teckningsoptioner av serie TO1 i Bolaget och 39 345 personaloptioner.

Sofie Woge black and white portrait. She has long blond hair, a dark jacket with a white shirt under.
Sofie Woge
  • LinkedIn
  • %40-2_edited

CEO & Founder, 

Entrepreneur & designer with a great passion for usability and robotics

Sofie Woge
VD & Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Sofie Woge, född 1990, är sedan 2016 verkställande direktör och styrelseledamot i Tendo. Woge har en kandidatexamen som ingenjör inom produktdesign och en masterexamen i industridesign. Woge har tidigare arbetat med bl.a. inredningsdesign och projektledning vid skapandet av Nordic Science Park i Kina. Hon har främst erfarenhet inom konceptutveckling, offentliga tal och presentationer, affärsutveckling, entreprenörskap och industridesign.

Andra pågående uppdrag:

Inga.

Innehav i Bolaget:

Äger privat 1 261 000 aktier i Bolaget.

Gunnar Telhammar black and white portrait. He has short bright beard, short hair, dark shirt with a bright undershirt.
Gunnar Telhammar
CFO

Bakgrund och utbildning:

Gunnar Telhammar, född 1961, är sedan 2022 CFO i Tendo. Telhammar har en civilekonomexamen vid Lunds universitet. Telhammar är VD och grundare av BioFinans
AB. Telhammar är idag CFO på konsultbasis i
bolagen Xintela AB, Targinta AB, AcouSort AB,
Sensodetect AB samt ImmuneBiotech AB. Vid
sidan om erfarenheterna som CFO i noterade
bolag, har Telhammar också flera års erfarenhet som styrelsemedlem i olika bolag.

Innehav i Bolaget:

Äger inga aktier i bolaget

Pontus Renmarker black and white portrait. He has long hair in ponytail, glasses, dark beard and mustache wearing a bright shirt.
Pontus Renmarker
  • LinkedIn
  • %40-2_edited

VPE - Mechatronics

Mechanical Engineer with an expertise within robotics and mechatronics

Pontus Renmarker
VPE & Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Pontus Renmarker, född 1990, är sedan 2020 styrelseledamot i Tendo och styrelsesuppleant sedan 2018. Renmarker har studerat maskinteknik med inriktning mekatronik och har tidigare arbetat med utveckling för en högprecision pic-and-place robot och med s.k. lean production på Toyota. För närvarande arbetar Renmarker på Tendo som Vice President of Engineering. Renmarker har främst erfarenhet inom elektronik, mjukvara och robotik.

 

Andra pågående uppdrag:

Inga.

 

Innehav i Bolaget:

Äger privat 606 500 aktier i Bolaget.

Robin Gustafsson black and white portrait. He has short darkblond hair wearing a multicolored shirt.
Robin Gustafsson
Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Robin Gustafsson, född
1988, är sedan 2020 styrelseledamot i Tendo.
Gustafsson är utbildad civilingenjör i maskinteknik med inriktning teknisk design och har tidigare arbetat som utvecklingsingenjör på bl.a. Orbital Systems AB. Gustafsson har även arbetet på Tendo som utvecklingsansvarig (CTO) mellan 2017 och 2021. Nu är han anställd som senior mekanikingenjör på Above Agency AB.

 

Andra pågående uppdrag:

Robin Gustafsson är styrelsesuppleant i ECG Elektriska AB.

 

Innehav i Bolaget:

Äger privat 606 500 aktier i Bolaget.

Bengt Söderberg black and white portrait. He has medium long bright hair, a white shirt under a dark jacket
Bengt Söderberg
Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Bengt Söderberg, född
1957, är sedan 2022 styrelseledamot i Tendo.
Söderberg har en Fil.kand. i ortopedteknik och har under större delen av sitt verksamma liv arbetat som ortopedingenjör samt startat flera ortopedtekniska center globalt. Söderberg har varit ”International President” för organisationen International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) och publicerat flera vetenskapliga artiklar.

 

Andra pågående uppdrag:

Bland annat VD, ordförande och styrelseledamot i Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet Aktiebolag samt verkställande direktör och styrelseledamot i Global Orthopaedic Laboratory AB.

Innehav i Bolaget:

Äger genom Skand.ortopedtekn.lab.ab:s särsk.pensionsstift. 92 000 aktier i Bolaget och har 39 345  personaloptioner.

Peter Arndt black and white portrait. He had medium long hair, glasses, short beard/mustache, wearing a dark shirt on top of a white undershirt.
Peter Arndt
Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Peter Arndt, född 1967, har studerat företagsekonomi vid Lunds universitet och affärsutveckling vid Handelshögskolan IFL Stockholm. Peter Arndt har över 30 års erfarenhet av produktutveckling, entreprenörskap och affärsutveckling. Han har grundat flertalet bolag inom olika sektorer, såsom börsbolaget Duearity AB. Peter Arndt har tilldelats flertalet utmärkelser relaterade till sitt arbete, som DI Gasell, årets företag i Lund, och varierande industridesignpriser. Peter Arndt är också VD och grundare av investmentbolaget Footloose Invest AB, hans plattform för nya affärsäventyr.

Andra pågående uppdrag:

Peter Arndt är verkställande direktör och styrelseledamot i Footloose Invest AB, ordförande i Safe and Cover AB, styrelseledamot i Duearity AB, verkställande direktör och styrelseledamot i United Gazelle AB samt ordförande i OIM Sweden AB.

 

Innehav i Bolaget:

Äger genom Footloose Invest AB 14 814 aktier, 7 407 teckningsoptioner av serie TO1 i Bolaget och har 39 345 personaloptioner.

Anna-Tove Brånemark black and white portrait. She has long blond hair, a dark jacket covering a multicolored top.
Anna-Tove Brånemark
Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Anna-Tove Brånemark, född 1967, är sedan 2022 styrelseledamot i Tendo. Brånemark är utbildad sjuksköterska, specialistutbildad anestesisjuksköterska och specialistutbildad operationssjuksköterska, vilket hon har arbetat som i 19 år. Vidare har Brånemark varit anställd på Integrum AB i 11 år och arbetat som Clinical Coordinator, Product Manager, CEO samt som Clinical Specialist i USA. För närvarande arbetar Brånemark som Clinical Supervisor Konsult på Integrum Inc, USA, samt Integrum AB.

 

Andra pågående uppdrag:

Anna-Tove Brånemark är styrelsesuppleant i Pericardium AB, styrelsesuppleant i Braanemark Consulting AB samt styrelsesuppleant i Brånemark Integration Sweden AB.

Innehav i Bolaget:

Äger inga aktier i Bolaget men har 39 345  personaloptioner.

Henrik Nilsson black and white portrait. He has short bright hair, glasses, short beard wearing a dark shirt
Henrik Nilsson
Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Henrik Nilsson, född 1968, har en kandidatexamen från Ost o Sydostasien-programmet samt en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Henrik Nilsson arbetar aktivt som investerare och specialiserar sig främst inom MedTech och GreenTech. Henrik Nilsson har tidigare erfarenhet från IKEA där han har arbetat med marknadsföring, innovations-, sälj- och inköpsfrågor på en global strategisk nivå.

Andra pågående uppdrag:

Henrik Nilsson är styrelseledamot i Anatomic Studios Sweden AB och Vultus AB.

Innehav i Bolaget:

Äger Henrik Nilsson äger 586 081 aktier, 311 106 teckningsoptioner av serie TO1 i Bolaget.

bottom of page