top of page

Scroll Down

STYRELSE & LEDNING

Mette Gross portrait in black and white. She had short blond hair, glasses and a multicolored shirt.
Mette Gross
Styrelseordförande

Bakgrund och utbildning:

Mette Gross, född 1972, är en erfaren styrelseordförande och ledamot i primärt medicintekniska bolag, och har bakgrund som CFO i bl.a. Iconovo AB, Vigmed Holding AB och MTG A/S. De senaste åren har Gross varit med i utveckling och notering av flera medicintekniska bolag. Gross har en ekonomiutbildning från Odense Universitet.

 

Andra pågående uppdrag:

Mette Gross är ordförande i OctaQuest AB, styrelseledamot i Queen Invest AB, Anatomic Studios Sweden AB, Rehaler Aps och har styrelseuppdrag i egna bolag.

Innehav i Bolaget:

Äger 243 980 aktier och 39 345 personaloptioner.

Sofie Woge black and white portrait. She has long blond hair, a dark jacket with a white shirt under.
Sofie Woge
  • LinkedIn
  • %40-2_edited

CEO & Founder, 

Entrepreneur & designer with a great passion for usability and robotics

Sofie Woge
VD

Bakgrund och utbildning:

Sofie Woge, född 1990, är sedan 2016 verkställande direktör och styrelseledamot i Tendo. Woge har en kandidatexamen som ingenjör inom produktdesign och en masterexamen i industridesign. Woge har tidigare arbetat med bl.a. inredningsdesign och projektledning vid skapandet av Nordic Science Park i Kina. Hon har främst erfarenhet inom konceptutveckling, offentliga tal och presentationer, affärsutveckling, entreprenörskap och industridesign. Styrelseledamot i Tendo 2016-2023.

Andra pågående uppdrag:

Inga.

Innehav i Bolaget:

Äger privat 1 261 000 aktier i Bolaget.

Gunnar Telhammar black and white portrait. He has short bright beard, short hair, dark shirt with a bright undershirt.
Gunnar Telhammar
CFO

Bakgrund och utbildning:

Gunnar Telhammar, född 1961, är sedan 2022 CFO i Tendo. Telhammar har en civilekonomexamen vid Lunds universitet. Telhammar är VD och grundare av BioFinans
AB, ett konsultbolag som fokuserat på start-up bolag och noterade bolag på Spotlight och Nasdaq First North. Telhammar har också stor erfarenhet som styrelsemedlem.

Andra pågående uppdrag:

Telhammar är idag CFO på konsultbasis i bolagen Xintela AB, Targinta AB, AcouSort AB, Duearity AB samt ImmuneBiotech AB.

Innehav i Bolaget:

Äger 13 000 aktier i Bolaget.

ML photo (1) BnW_edited.jpg
Pontus Renmarker
  • LinkedIn
  • %40-2_edited

VPE - Mechatronics

Mechanical Engineer with an expertise within robotics and mechatronics

María López
COO

Bakgrund och utbildning:

María López Damián är sedan 2023 anställd i Tendo. López har arbetat som VD för det svensknoterade medicinteknikbolaget Integrum under 2019–2022. Under Maria Lopez ledarskap som VD ökade bolagets omsättning från 22 MSEK till 55 MSEK med ett flertal uppnådda milstolpar som bland annat FDA förhandsgodkännande (PMA) för bolagets medicintekniska produkt OPRA, inlämningen av dokumentationen för europeisk medicinteknisk certifiering (MDR) samt certifieringen för ISO 13485

 

Andra pågående uppdrag:

Inga andra pågående

.

Innehav i Bolaget:

Äger inga aktier i Bolaget.

Peter.jfif
Peter Andersson
Commercial Lead

Bakgrund och utbildning:

Peter, anställd sedan 2023, är utbildad civilekonom med inriktning mot marknadsföring och organisation från Handelshögskolan i Göteborg och var mellan 1993 och 2018 verksam som General Manager för Sarstedt AB som är inriktade på produkter och instrument inom laboratoriemedicin. Han har även erfarenhet som Country Manager på M Care AB inom stomivård. Andersson kommer senast från noterade diagnostikföretaget Hemcheck AB där han var försäljnings- och marknadschef samt vice VD. 

 

Andra pågående uppdrag:

Inga andra pågående.

Innehav i Bolaget:

Äger inga aktier i Bolaget.

Bengt Söderberg black and white portrait. He has medium long bright hair, a white shirt under a dark jacket
Bengt Söderberg
Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Bengt Söderberg, född
1957, är sedan 2022 styrelseledamot i Tendo.
Söderberg har en Fil.kand. i ortopedteknik och har under större delen av sitt verksamma liv arbetat som ortopedingenjör samt startat flera ortopedtekniska center globalt. Söderberg har varit ”International President” för organisationen International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) och publicerat flera vetenskapliga artiklar.

 

Andra pågående uppdrag:

Bland annat VD, ordförande och styrelseledamot i Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet Aktiebolag samt verkställande direktör och styrelseledamot i Global Orthopaedic Laboratory AB.

Innehav i Bolaget:

Äger genom Skand.ortopedtekn.lab.ab:s särsk.pensionsstift. 300 332 aktier i Bolaget och har 39 345  personaloptioner.

Peter Arndt black and white portrait. He had medium long hair, glasses, short beard/mustache, wearing a dark shirt on top of a white undershirt.
Peter Arndt
Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Peter Arndt, född 1967, har bland annat studerat företagsekonomi vid Lunds universitet och affärsutveckling vid Handelshögskolan IFL Stockholm. Peter Arndt har över 30 års erfarenhet av produktutveckling, entreprenörskap och affärsutveckling. Han har grundat flertalet bolag inom olika sektorer, såsom börsbolaget Duearity AB. Peter Arndt har tilldelats flertalet utmärkelser relaterade till sitt arbete, så som DI Gasell, årets företag i Lund, och varierande industridesignpriser. Peter Arndt är också VD och grundare av investmentbolaget Footloose Invest AB, hans plattform för nya affärsäventyr.

Andra pågående uppdrag:

Peter Arndt är verkställande direktör och styrelseledamot i Footloose Invest AB, ordförande i Safe and Cover AB, styrelseledamot i Duearity AB, verkställande direktör och styrelseledamot i United Gazelle AB samt ordförande i OIM Sweden AB.

 

Innehav i Bolaget:

Äger genom Footloose Invest AB 14 814 aktier och har 39 345 personaloptioner.

Anna-Tove Brånemark black and white portrait. She has long blond hair, a dark jacket covering a multicolored top.
Anna-Tove Brånemark
Styrelseledamot

Bakgrund och utbildning:

Anna-Tove Brånemark, född 1967, är sedan 2022 styrelseledamot i Tendo. Brånemark är utbildad sjuksköterska, specialistutbildad anestesisjuksköterska och specialistutbildad operationssjuksköterska, vilket hon har arbetat som i 19 år. Vidare har Brånemark varit anställd på Integrum AB i 11 år och arbetat som Clinical Coordinator, Product Manager, CEO samt som Clinical Specialist i USA. För närvarande arbetar Brånemark som Clinical Supervisor Konsult på Integrum Inc, USA, samt Integrum AB och har även titeln Technical ProductManager Instruments på Integrum.

 

Andra pågående uppdrag:

Anna-Tove Brånemark är styrelsesuppleant i Pericardium AB, styrelsesuppleant i Braanemark Consulting AB samt styrelsesuppleant i Brånemark Integration Sweden AB.

Innehav i Bolaget:

Äger inga aktier i Bolaget men har 39 345  personaloptioner.

bottom of page