write3_long-smaller_edited.jpg

PRESS & IR

arrow&v

Tendo ställer ut på NoSCoS 2022

2022-04-28

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ställer ut på Nordic Spinal Cord Society – Nordiska mässan för ryggmärgsskador (”NoSCoS”) den 5–7 maj i Stockholm. Tendo ställer ut tillsammans med Rehabmobility, en klinik som Bolaget sedan tidigare har ett samarbete med.

Tendo fördjupar samarbete med Sigma Lundinova AB

2022-04-26

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget fördjupar samarbetet med Sigma Lundinova AB (”Lundinova”). Lundinova ska hjälpa Bolaget med att färdigställa elektronikdesignen och fortsätta stötta arbetet kring motorstyrningen, inför kommande lansering av Tendo OneGrip.

Kallelse till årsstämma i Tendo AB

2022-04-21

Regulatoriskt

Aktieägarna i Tendo AB, org.nr 559094-5134, kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 15 i Lund.

Tendo tecknar samarbetsavtal med ImproveMatic ApS

2022-04-13

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med ImproveMatic ApS (”ImproveMatic”). ImproveMatic ska tillsammans med Tendo utveckla och färdigställa Bolagets kvalitetsledningsystem (QSM) i enlighet med ISO 13485.

Idag inleds handeln i Tendo AB:s aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

2022-04-06

Regulatoriskt

Idag inleds handeln i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”TENDO” och har ISIN-kod SE0017486426. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”TENDO TO1” och har ISIN-kod SE0017563893.

Tendo ingår samarbete med OIM Sweden AB

2022-04-04

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB (”OIM Sweden”) om att optimera och tillverkningsanpassa Tendo OneGrip inför marknadslansering.

Tendos emission av units fulltecknad

2022-03-30

Regulatoriskt

Den 28 mars 2022 avslutades anmälningsperioden i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 18,75 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 100 procent. Genom Noteringsemissionen tillförs Bolaget således cirka 18,75 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Bolaget tillförs genom Noteringsemissionen cirka 260 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas idag, den 30 mars 2022. Handel i Tendos aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är planerad att inledas den 6 april 2022. Bolaget har även ingått avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Corporate Finance AB.

Tendo AB presenterar idag via FinWire Media

2022-03-17

Icke-regulatoriskt

Emissionsaktuella Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) presenterar idag, den 17 mars 2022, kl. 15:00, via livestreamad webbsändning med FinWire Media. Länk till presentationen hittas nedan. Anmälningsperioden i Bolagets emission av units pågår till och med den 28 mars 2022. För mer information om Bolaget och erbjudandet, se Bolagets (www.tendoforpeople.se) eller Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) hemsida.

Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s noteringsemission

2022-03-14

Regulatoriskt

Idag inleds anmälningsperioden i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Anmälningsperioden pågår till och med den 28 mars 2022. Noteringsemissionen uppgår till initialt högst cirka 18,75 MSEK, och om cirka ett år kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK genom optionsinlösen. Tendo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 74,3 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospekt samt teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Anmälan om förvärv av units sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i Noteringsemissionen.

Tendo AB godkänns för notering och offentliggör prospekt

2022-03-11

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Tendo uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även prospekt för den kommande Noteringsemissionen, vars anmälningsperiod pågår från och med den 14 mars till och med den 28 mars 2022 och som initialt kan tillföra Bolaget högst cirka 18,75 MSEK. Genom inlösen av teckningsoptioner kan Tendo tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK cirka ett år efter noteringen. Inför Noteringsemissionen har Tendo på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal externa investerare, motsvarande cirka 74,3 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospektet finns tillgängligt via Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med Noteringsemissionen.

Tendo AB siktar mot notering på Spotlight Stock Market

2022-02-08

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, initialt till personer med funktionsnedsättningar i händerna som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada. För att möjliggöra marknadslansering av Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, förbereder Tendo nu för en kapitalisering inför planerad notering på Spotlight Stock Market under våren 2022. Tendo har anlitat Sedermera Corporate Finance AB (”Sedermera”) att agera finansiell rådgivare samt Markets & Corporate Law Nordic AB att agera legal rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB kommunikationsrådgivare.