top of page
Hand strapped to a tendo robotic aid device. Shown on the picture is the back strap covering the thumb. The hand is writing on a paper.

PRESS & IR

arrow&v

Kallelse till extra bolagsstämma i Tendo AB

2023-02-03

Regulatoriskt

Aktieägarna i Tendo AB, org. nr. 559094-5134, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 mars 2023 kl. 14:00, på Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund.

Tendo tecknar tillverkningsavtal med OIM Sweden AB

2023-01-13

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett tillverkningsavtal med OIM Sweden AB (”OIM Sweden”) AB för tillverkning av Bolagets första produkt Tendo OneGrip.

Tendo erhåller patentskydd i Japan

2022-12-14

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har fått besked från det japanska patentverket (JPO) att myndigheten avser att bevilja patent för mekaniken bakom Bolagets första produkt, Tendo OneGrip. Tendo bedömer att det finns god framtida marknadspotential på den japanska marknaden. Patentskyddet i Japan är därför strategiskt viktigt i framtiden när Tendo arbetar för en global expansion.

Tendo redo att testa OneGrip med användare

2022-12-08

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) ger idag en uppdatering om Bolagets användarvänlighetsstudie och litteraturstudie inför den kommande marknadslanseringen av Bolagets första produkt, Tendo OneGrip. Användarvänlighetsstudien avser att testa produktens användarvänlighet och säkerställa att den används på ett korrekt och säkert sätt. Litteraturstudiens syfte är att verka som klinisk evidens för att påvisa att produktens prestanda och säkerhet är i linje med de krav som EU-förordningen MDR har fastställt.

Tendo offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-11-07

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Valberedning i Tendo utsedd

2022-11-03

Icke-regulatoriskt

Valberedningen i Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) har utsetts och består av representanter för Bolagets tre största aktieägare samt styrelsens ordförande.

Tendos presentation från Sedermeradagen Malmö

2022-10-13

Icke-regulatoriskt

Den 5 oktober 2022 presenterade Sofie Woge, VD på Tendo, på Sedermeradagen i Malmö.

Tendo AB färdigställer ram för kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485

2022-09-30

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ramen för Bolagets kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485 är färdigställd och övergår nu till ett löpande arbete för att hålla systemet uppdaterat i takt med den fortsatta utvecklingen av Tendo.

Tendo AB Halvårsrapport 2022

2022-08-17

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

Tendo AB beviljas viktig registrering från läkemedelsverket inför marknadslansering av Tendo OneGrip

2022-07-06

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har blivit registrerade som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter. Registreringen är ett viktigt steg inför marknadslanseringen av Bolagets produkt Tendo OneGrip som är planerad till Q1 2023.

Kalqyl publicerar analys av Tendo AB

2022-06-13

Icke-regulatoriskt

Analysbolaget Kalqyl har publicerat en aktieanalys av Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”). Med sin patenterade teknik utvecklar Bolaget en användarvänlig exoskeletthandske som Kalqyl bedömer ha stor potential till en god marknadsintroduktion i Skandinavien under 2023.

Kommuniké från årsstämma i Tendo AB

2022-05-19

Regulatoriskt

Idag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Tendo AB (”Tendo”). Nedan följer en resumé av de huvudsakliga beslut som fattades.

bottom of page