top of page
Hand strapped to a tendo robotic aid device. Shown on the picture is the back strap covering the thumb. The hand is writing on a paper.

PRESS & IR

arrow&v

Tendo uppdaterar om beviljat Vinnova-bidrag

2023-05-25

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) har tidigare meddelat om ett bidrag på 3 000 000 kronor från Vinnova för klinisk validering samt utveckling av en generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning. Bolaget har fått en godkänd ändringsbegäran från Vinnova som innebär att projekttiden förlängs från maj 2024 till december 2024 och kan förändras vid behov. Det uppdaterade beslutsmeddelandet innebär också att maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna har utökats från 35 % till 50 %.

Tendo offentliggör delårsrapport för januari – mars 2023

2023-05-05

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/finansiella-rapporter-och-bolagsstyrning). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Kommuniké från årsstämma i Tendo AB (publ)

2023-05-05

Regulatoriskt

Idag, den 5 maj 2023, hölls årsstämma i Tendo AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Tendo AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

2023-04-18

Regulatoriskt

Tendo AB:s ("Tendo" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 4 april 2023, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 21 april 2023 och stoppdag är den 25 april 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 27 april 2023.

Tendo stärker teamet genom att rekrytera Commercial Lead

2023-04-18

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget stärker teamet genom att anställa Peter Andersson som Commercial Lead med ansvar för Bolagets försäljning och marknadsföring.

Tendo AB meddelar utfall i optionsinlösen

2023-04-12

Regulatoriskt

Den 6 april 2023 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) noteringsemission som genomfördes i mars 2022. Inga teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats.

Tendo AB (Publ) publicerar årsredovisning för 2022

2023-04-06

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/).

Tendo AB offentliggör utfall i nyligen genomförd företrädesemission av units

2023-04-05

Regulatoriskt

Teckningstiden i Tendo AB:s ("Tendo" eller "Bolaget") företrädesemission av units avslutades den 4 april 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 43,5 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 20 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om cirka 63,5 procent. Tendo tillförs därmed cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har för avsikt att fatta formellt beslut om tilldelning imorgon, den 6 april 2023. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut efter styrelsemötet.

Kallelse till årsstämma i Tendo AB (Publ)

2023-04-05

Regulatoriskt

Aktieägarna i Tendo AB (publ), 559094-5134, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 12.00 på Ideon Alfa, Scheelevägen 15 i Lund.

Tendo avslutar litteratur- och användarvänlighetsstudier med positivt resultat

2023-04-04

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har avslutat sin användarvänlighetsstudie och kan konstatera att den inte medförde några hinder för marknadsintroduktionen och att Tendo OneGrip mottogs väl hos de användare som deltog i studien. I samband med resultaten från användarvänlighetsstudien kan Bolaget även se den tidigare genomförda litteraturstudien som avslutad.

Tendo tecknar Letter of Intent med Bandagist Jan Nielsen A/S för kommersialisering av Tendo OneGrip på den danska marknaden

2023-03-31

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Bandagist Jan Nielsen A/S (”BJN”) inför kommersialiseringen av Tendo OneGrip på den danska marknaden.

Tendo ingår produktionsavtal med Bandagist Jan Nielsen A/S

2023-03-31

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett avtal med Bandagist Jan Nielsen A/S (”BJN”) för produktionen av de textila delarna av produkten Tendo OneGrip. BJN är ett ortopedtekniskt företag baserat i Köpenhamn som arbetar med såväl traditionella stödjande ortosskenor som högteknologiska exoskelett.

bottom of page