Hand strapped to a tendo robotic aid device. Shown on the picture is the back strap covering the thumb. The hand is writing on a paper.

PRESS & IR

arrow&v

Tendo offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-11-07

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Valberedning i Tendo utsedd

2022-11-03

Icke-regulatoriskt

Valberedningen i Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) har utsetts och består av representanter för Bolagets tre största aktieägare samt styrelsens ordförande.

Tendos presentation från Sedermeradagen Malmö

2022-10-13

Icke-regulatoriskt

Den 5 oktober 2022 presenterade Sofie Woge, VD på Tendo, på Sedermeradagen i Malmö.

Tendo AB färdigställer ram för kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485

2022-09-30

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ramen för Bolagets kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485 är färdigställd och övergår nu till ett löpande arbete för att hålla systemet uppdaterat i takt med den fortsatta utvecklingen av Tendo.

Tendo AB Halvårsrapport 2022

2022-08-17

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

Tendo AB beviljas viktig registrering från läkemedelsverket inför marknadslansering av Tendo OneGrip

2022-07-06

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har blivit registrerade som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter. Registreringen är ett viktigt steg inför marknadslanseringen av Bolagets produkt Tendo OneGrip som är planerad till Q1 2023.

Kalqyl publicerar analys av Tendo AB

2022-06-13

Icke-regulatoriskt

Analysbolaget Kalqyl har publicerat en aktieanalys av Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”). Med sin patenterade teknik utvecklar Bolaget en användarvänlig exoskeletthandske som Kalqyl bedömer ha stor potential till en god marknadsintroduktion i Skandinavien under 2023.

Kommuniké från årsstämma i Tendo AB

2022-05-19

Regulatoriskt

Idag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Tendo AB (”Tendo”). Nedan följer en resumé av de huvudsakliga beslut som fattades.

Tendo AB Delårsrapport Q1

2022-05-19

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Tendo ställer ut på NoSCoS 2022

2022-04-28

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ställer ut på Nordic Spinal Cord Society – Nordiska mässan för ryggmärgsskador (”NoSCoS”) den 5–7 maj i Stockholm. Tendo ställer ut tillsammans med Rehabmobility, en klinik som Bolaget sedan tidigare har ett samarbete med.

Tendo fördjupar samarbete med Sigma Lundinova AB

2022-04-26

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget fördjupar samarbetet med Sigma Lundinova AB (”Lundinova”). Lundinova ska hjälpa Bolaget med att färdigställa elektronikdesignen och fortsätta stötta arbetet kring motorstyrningen, inför kommande lansering av Tendo OneGrip.

Kallelse till årsstämma i Tendo AB

2022-04-21

Regulatoriskt

Aktieägarna i Tendo AB, org.nr 559094-5134, kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 15 i Lund.