top of page
Hand strapped to a tendo robotic aid device. Shown on the picture is the back strap covering the thumb. The hand is writing on a paper.

PRESS & IR

arrow&v

Tendo AB meddelar utfall i optionsinlösen

2023-09-22

Regulatoriskt

Igår, den 21 september 2023, avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) företrädesemission tidigare under 2023. Inga teckningsoptioner av serie TO 2 har nyttjats.

Idag inleds nyttjandeperioden för Tendo AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

2023-09-07

Regulatoriskt

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds idag, den 7 september 2023. Nyttjandeperioden löper till och med den 21 september 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje TO 2 teckna en (1) ny aktie i Tendo till en kurs om 1,20 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 2 kan Bolaget tillföras högst cirka 3 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Tendos (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

Tendo deltar på flera svenska mässor under hösten 2023

2023-09-05

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) ökar kommersialiseringsaktiviteterna och som ett led i detta kommer Bolaget delta på tre svenska mässor i höst för att visa upp Tendo OneGrip och träffa potentiella kunder och samarbetspartners. Först ut är Hjälpmedel och Föreningsmässan på Funktionsrätt i Linköping den 7 september.

Teckningskursen för Tendo AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 1,20 SEK per aktie

2023-09-05

Regulatoriskt

Tendo AB (“Tendo” eller “Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), vilka emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde i mars/april 2023, fastställts. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,20 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 7 september 2023.

Tendo offentliggör halvårsrapport för januari – juni 2023

2023-08-15

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se/finansiella-rapporter-och-bolagsstyrning). Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

Tendo tecknar distributionsavtal för Danmark

2023-07-03

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget ingått avtal med Bandagist Jan Nielsen A/S (”BJN”) om distribution av Tendo OneGrip i Danmark. Avtalet innebär att Tendos kommersialisering av Bolagets specialanpassade hjälpmedel Tendo OneGrip nu kan göras på både den svenska och danska marknaden.

Tendo gör sin första leverans av Tendo OneGrip

2023-06-26

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget levererat det första specialanpassade Tendo OneGrip-hjälpmedlet till patient. Leveransen är av mindre ekonomiskt värde men markerar en strategisk milstolpe då den bekräftar att det finns en betalningsvilja då man från vårdgivarnas sida ser värdet i Tendos hjälpmedel.

Tendo uppdaterar om beviljat Vinnova-bidrag

2023-05-25

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) har tidigare meddelat om ett bidrag på 3 000 000 kronor från Vinnova för klinisk validering samt utveckling av en generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning. Bolaget har fått en godkänd ändringsbegäran från Vinnova som innebär att projekttiden förlängs från maj 2024 till december 2024 och kan förändras vid behov. Det uppdaterade beslutsmeddelandet innebär också att maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna har utökats från 35 % till 50 %.

Kommuniké från årsstämma i Tendo AB (publ)

2023-05-05

Regulatoriskt

Idag, den 5 maj 2023, hölls årsstämma i Tendo AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Tendo offentliggör delårsrapport för januari – mars 2023

2023-05-05

Regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/finansiella-rapporter-och-bolagsstyrning). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Tendo stärker teamet genom att rekrytera Commercial Lead

2023-04-18

Icke-regulatoriskt

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget stärker teamet genom att anställa Peter Andersson som Commercial Lead med ansvar för Bolagets försäljning och marknadsföring.

Tendo AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

2023-04-18

Regulatoriskt

Tendo AB:s ("Tendo" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 4 april 2023, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 21 april 2023 och stoppdag är den 25 april 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 27 april 2023.

bottom of page