top of page
IMG_0588-3 - cleaned v2 (no logos) - longer lighter wider-3_edited.jpg

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstämmor

Nedan presenteras stämmoprotokoll från Bolagets stämmor samt material till kommande stämma.

Extra bolagsstämma mars 2024
Extra bolagsstämma januari 2024
Protokoll stämma

Bolagsordning

Nedan kan du ta del av Bolagts bolagsordning.

Bolagsordning

Teckningsoptioner

Nedan kan du ta del av villkoren för teckningsoptioner.

Information om nyttjande av teckningsoptioner av serie to 1
Fullständiga villkor för teckningsoptioner TO 1
Fullständiga villkor för teckningsoptioner TO 2
Informationsblad för TO2

Revisor

Mazars AB är vald som revisor för Tendo AB med Helene Sjöström som huvudansvarig revisor.

bottom of page