top of page
Hand strapped to a tendo robotic aid device. Shown on the picture is the back strap covering the thumb. The hand is writing on a paper.

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstämmor

Nedan presenteras stämmoprotokoll från Bolagets stämmor samt material till kommande stämma.

Extra bolagsstämma januari 2024
Årsstämma 2023
Extra bolagsstämma mars 2023
Årsstämma 2022
Protokoll stämma

Bolagsordning

Nedan kan du ta del av Bolagts bolagsordning.

Bolagsordning

Teckningsoptioner

Nedan kan du ta del av villkoren för teckningsoptioner.

Information om nyttjande av teckningsoptioner av serie to 1
Fullständiga villkor för teckningsoptioner TO 1
Fullständiga villkor för teckningsoptioner TO 2
Informationsblad för TO2

Revisor

Mazars AB är vald som revisor för Tendo AB med Helene Sjöström som huvudansvarig revisor.

bottom of page