Hand strapped to a tendo robotic aid device. Shown on the picture is the back strap covering the thumb. The hand is writing on a paper.

BOLAGSSTYRNING

Årsstämma

Nedan presenteras stämmoprotokoll från Bolagets stämmor samt material till kommande stämma.

Årsstämma 2022
Protokoll stämma

Bolagsordning

Nedan kan du ta del av Bolagts bolagsordning.

Bolagsordning

Revisor

Mazars AB är vald som revisor för Tendo AB med Helene Sjöström som huvudansvarig revisor.