Hand strapped to a tendo robotic aid device. Shown on the picture is the back strap covering the thumb. The hand is writing on a paper.

FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella dokument

*Notera att årsredovisning för 2021 endast ej är fastställd på stämma, endast godkänd av styrelsen. Planeras att faställas på ordinare stämma 2022.