top of page
IMG_0588-3 - cleaned v2 (no logos) - longer lighter wider-3_edited.jpg

AKTIEN

Värdepapprens namn och ISIN-kod

Aktien handlas under kortnamnet ”TENDO” och aktiens ISIN-kod är SE0017486426.

 

Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 har kortnamnet ”TENDO TO2” och ISIN-kod SE0020050177.

Ägarlista finns på Spotlights hemsida under Tendo AB.

IPO 2022

Emissionen är avslutad

Teckning av units i Tendo AB

Teckningstiden är avslutad. Pågick till och med den 28 mars 2022.

Fulltecknad IPO 2022

Anmälningsperiod
Tendos teckningsperiod löpte 14 mars till 28 mars 2022 och nådde full teckning. Läs mer detaljer kring villkor för erbjudandet samt ta del av bolagets prospekt och presentationer nedan.


Erbjudandepris
13,50 SEK per unit, motsvarande 6,75 SEK per aktie. Tecknings-optioner emitteras vederlagsfritt. En unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1. Läs mer om villkoren för TO 1 i Prospekt eller Teaser

 

Minsta post
350 units, motsvarande 4 725 SEK.

 

Emissionsvolym
Erbjudandet omfattade 1 389 000 units, motsvarande 2 733 558 aktier. Detta innebär en emissionsstorlek om totalt initialt cirka 18,75 MSEK.

 

Teckningsförbindelser
Cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av högsta emissionsvolymen.. 

 

Antal aktier innan emission
3 702 000 aktier.

Värdering (pre-money)
Cirka 25 MSEK.


Första dag för handel
6 april 2022

ISIN-kod för aktien
SE0017486426.

 

Lock up
99,97 procent av aktierna före erbjudandet är under lock up under en period som sträcker sig till och med efter genomförd optionsinlösen..

 

ISIN-kod för teckningsoption TO 1
SE0017563893.

 

FÖRETRÄDESEMISSION 2023

Företrädsemissionen är avslutad

Företrädesemissionen 2023

Teckningstiden är avslutad. Pågick till och med den 4 april 2023.

 

Det går inte längre att teckna aktier.

Presentations & interviews

Aktiekunskap logo
Nordnet logo
bottom of page